tomruta

Rosso och Rocky på en båttur
Rosso och Rocky på en båttur

 
     
 

Rosso och Rocky njuter av solen
Rosso och Rocky njuter av solen

 
     
 

Rosso och Rodcky i bädden
Rosso och Rocky i bädden

 
 
Tillbaka