tomruta

Rosso och Rocky på en båttur
Rosso and Rocky on a boat trip

 
     
 

Rosso och Rocky njuter av solen
Rosso and Rocky enjoying the sun

 
     
 

Rosso och Rodcky i bädden
Rosso and Rocky in their bed

 
 
Back